rydym yn cael y maen i'r wal

Rheoli rhaglenni a phrosiectau

Ym Mhartneriaeth yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd credwn fod angen i bob busnes a sefydliad wybod i ba gyfeiriad y maent yn mynd, pam, a’r hyn y gellir ei gyflawni er mwyn sicrhau buddiannau gwirioneddol y gellir eu mesur. Dechrau’r daith i wneud gwelliannau cynaliadwy effeithiol yw pennu eich strategaeth a’ch polisi: dull gweithredu wedi’i ddiffinio’n glir, egwyddorion canolog cadarn a chamau ymarferol.

 

Log In News Must Read