1% ar gyfer y blaned

Ym Mhartneriaeth yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd rydym yn ymrwymedig i wneud ein rhan dros yr amgylchedd a’n cymunedau. Fel rhan o "1% ar gyfer y blaned” rydym yn ymrwymo i gyfrannu 1% o’n hincwm* i elusennau o’n dewis, yn lleol ac yn fyd-eang.

     

 * mae’r gwerth yn cynnwys yr incwm sy’n gysylltiedig ag amser dyranedig pobl ac nid yw’n cynnwys TAW, treuliau nac unrhyw gostau is-gontractio

Log In News Must Read